Световен ден на добротата – 13 ноември 2023 г.

По случай Световния ден на добротата 13 ноември 2023 г. обществените възпитатели към МКБППМН Община Якоруда раздадоха на ученици от Средно училище „Св. св. Кирил  и Методий“ град Якоруда бележки със следните послания:

„Нека доброто е всеки ден с нас …

Прочети