Предложение с вх. № 97 от 04.06.2024 г. и материали към него

                                                     ПРЕДЛОЖЕНИЕ

                                                                 от

                                             Кмета на община Якоруда

                                                      Мехмед Вакльов

   

           Уважаеми господин Председател,

         Уважаеми дами и господа общински съветници,

             На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и във връзка с  чл.129, ал.1  от Закона за устройство …

Прочети

У В Е Д О М Л Е Н И Е

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с …

Прочети

Среща с Общински съвет по наркотични вещества Благоевград

На 03.06.2024 г. /понеделник/ от 13:15 ч. в Големия читалищен салон гр. Якоруда,  Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към Община Якоруда съвместно с Общински съвет по наркотични вещества Благоевград организираха среща за превенция на

Прочети

31 май – Световен ден без тютюнопушенето

Всяка година на 31 май Световната здравна организация (СЗО) отбелязва Световен ден без тютюнопушене. Кампанията е насочена за повишаване на осведомеността относно вредите и последиците от употребата на тютюн и излагането на вторичен дим, както и за отказване от тютюнопушенето. …

Прочети