Регистриране на настоящ адрес с адресна карта

Лична карта или изрично пълномощно за смяна на адрес.
Документ за собственост.

2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел “ ЕСГРАОН“, фронт – офис /в сградата на общината/.

 


 

За извършване на адресна регистрация се представя и …

Прочети

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

Необходими документи : Лична карта или изрично пълномощно за смяна на адрес.

– Документ за собственост;
– Документи за ползване на имота за жилищни нужди,
– Други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
– За извършване на адресна регистрация …

Прочети

Процедура чрез събиране на оферти с обява за извършване на СМР, Черна Места II-ри етап

Допълнителна информация

  • Документ:Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Якоруда
  • Получен на: 21.11.2017 г.
  • Процедура: Чрез събиране на оферти с обява
  • Име:“Неотложно възстановителни работи по укрепване на улица между О.Т.
Прочети

Издаване на удостоверение за настоящ адрес

1. Необходими документи:

Лична карта на лицето или пълномощно.

2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел “ ЕСГРАОН“, фронт – офис /в сградата на общината/.

Забележка: удостоверението се издава след регистриране на настоящ адрес с адресна карта


Услугата …

Прочети