Читалище

Култура

   Историческите сведения са основание за включването на Якоруда в списъка на забележителните старинни селища на България. За богатото историческо минало  свидетелстват останките от  късно- античната крепост „Градищенска каля“ –Градището, останките от средновековната римска крепост „Калята“, намиращи се под

Прочети

Местната икономика в град Якоруда е представена предимно от малки цехове, специализирани в дърводобивната, дървопреработвателната промишленост и производство на мебели, които разчитат на наличието на суровини, материална база и квалифициран персонал.

Леката промишленост е представена от няколко големи шивашки цеха, …

Прочети

Туризъм

  Община Якоруда има сравнително благоприятно туристико – географско положение. Удивителната природа, местоположението и забележителностите дават възможност в Общината да развиват почти всички видове туризъм- екотуризъм, селски, планински, културен, алтернативен и исторически туризъм, хобитуризъм. Част от общината формира парков участък “

Прочети