Якоруда отбеляза 146-та годишнина от смъртта на Васил Левски

      Якоруда отбеляза 146-та годишнина от смъртта на Васил Левски. Церемонията започна с националния химн, а учениците от Средно училище „Свети свети Кирил и Методий” бяха подготвили рецитал за живота и делото на Дякона. Паметта на Апостола беше почетена от якорудската

Прочети

Открита процедура: „Изграждане на дневен център за деца с увреждания“, от 0 до 18г. в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда“

Заповед за откриване – 20.02.2019 г.

Решение – 20.02.2019 г.

Обявление – 20.02.2019 г.

Документация и образци за попълване – 20.02.2019 г.

еЕЕДОП – 20.02.2019 г.

Решение и обявление за изменения – 01.04.2019 г.

Протокол 1 – 12.04.2019 г.

Уведомление

Прочети