Дневен ред на редовно заседание на 29.02.2024 г. /четвъртък/

Дневен ред на редовно заседание на 29.02.2024 г. /четвъртък/

  1. Питания на общинските съветници към Кмета на Община Якоруда- г-н Мехмед Вакльов;
  2. Предложение с вх. №ОбС-09/17.01.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно одобряване на приложените Списъци
Прочети