Предложение относно Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти ОС

Предложение относно Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти ОС