Предложение с вх. № 63 от 03.04.2024 г. и материали към него

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Кмета на община Якоруда Мехмед Вакльов

  На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.4 от Законa за общинската собственост и във връзка с чл.10в, ал.2, т.2 от Закона за …

Прочети

ОБЩИНА ЯКОРУДА ОРГАНИЗИРА БЕЗПЛАТНИ ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА УЧЕНИЦИ

ОБЩИНА ЯКОРУДА ОРГАНИЗИРА БЕЗПЛАТНИ ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА УЧЕНИЦИ

С подкрепата на Община Якоруда, мобилна оптика ПроГлед ще проведат безплатни очни прегледи, на ученици от училищата, на територията на община Якоруда.Записването става на тел.: 0878700743, със срок до 20 април 2024г. …

Прочети

Вътрешни правила на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Заповед и Вътрешни правила на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи  информация за нарушения

Вътрешни правила на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Прочети