Заповед № ОА-АК-222 от 08.05.2024 г. с вх. № ОбС 81 от 10.05.24 г.

Заповед № ОА-АК-222 от 08.05.2024 г. с вх. № ОбС 81 от 10.05.24 г. от Областен Управител

на Област с административен център Благоевград относно връщане на Решение №63 по

Протокол №ОбС04/29.04.2024 г.

Заповед № ОА-АК-222 от 08.05.2024 г. с вх.

Прочети

СПРАВКА относно постъпили предложения по проект за изменение и допълнение на Правилника

СПРАВКА

ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – Якоруда

СПРАВКА относно постъпили предложения относно Правилник за орг. на ОбС

Прочети

СПРАВКА относно постъпили предложения по проект на Наредба

СПРАВКА

ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Якоруда

СПРАВКА относно постъпили предложения Наредба… за помощи

Прочети