4f283499-25b2-4b37-847c-7c2c683ae492

24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

На 24-ти май се чества Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.. Във връзка обществените възпитатели към МКБППМН  – Община Якоруда раздадоха информационни материали на ученици от 1-ви, 2-ри …

Прочети

Протокол №05 от 23.05.2024 г.

Протокол №05 от 23.05.2024 г

ПРОТОКОЛ №ОбС-05/23.05.2024 година Якоруда

Днес 23.05.2024 год. /четвъртък/ от 17:00 часа Общински съвет-Якоруда проведе редовно заседание в залата на Общински съвет-Якоруда. На заседанието присъстват 16 общински съветници, а именно: Джуни Бойкова Мръцева, Емине Реджепова Дурльова, …

Прочети